Stemvorming

Om de kwaliteit van een koor te verbeteren wordt koorscholing aangeboden. Daarin komen aan de orde zaken als: houding, ademgebruik, resonans en dictie en presentatie.

Naast scholing van koren, kan ook gekozen worden voor een aantal lessen stemvorming in kleinere groepen. Het doel van koorscholing en stemvorming is ondermeer het bevorderen van een hechtere samenwerking binnen de stemgroep. De centrale vraag daarbij is: Hoe stem ik mijn klank, timbre en volume af op het geheel van een groep of een koor? De beantwoording van die vraag betekent tevens individuele aandacht voor de stemtechniek.

Met hele groep of het volledige koor kan ook worden gewerkt aan het ontwikkelen van een goede presentatie bij optreden en concerten.

De vermelde onderdelen van stemvorming kunnen worden aangeboden in ‘workshops op maat’. In een voorbespreking wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna een offerte wordt toegezonden.

Wilt u meer informatie over stemvorming?Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We beloven u spoedig van ons te zullen laten horen.